บริการแปลเอกสาร

การแปลเอกสารกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากโลกของเราทุกวันนี้ แคบลงทุกที การแปลเอกสารอย่างถูกต้องนั้นประกอบด้วย การเรียบเรียงภาษาใหม่และการพิสูจน์อักษร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะต้องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาที่ได้ผ่านการฝึกฝนและการอบรมเป็นอย่างดี เป็นผู้แปลเอกสารนั้น ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์

บ่อยครั้งที่บางคนไม่ได้ใส่ใจกับงานสำคัญเช่นนั้น เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีความหวังว่า ผู้รับเอกสารจะสามารถเข้าใจข้อความที่ถูกแปลได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงิน ที่ดิน สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ การแปลเอกสารเหล่านั้นผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์นั้น จะทำให้คุณเสียเงินเพิ่มอีกมากมายไปกับความเสียหายทางธุรกิจและยังทำให้ความมั่นใจของลูกค้าลดลงอีกด้วย

รับแปลเอกสาร

ทีมงานของเราเชี่ยวชาญในด้านการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส สำหรับเอกสารทุกประเภท ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ และเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือเดินทาง สัญญา ข้อตกลง เอกสารบริษัท จดหมายทางการและไม่เป็นทางการ เนื้อหาเว็บไซท์ บทความ เอกสารประชาสัมพันธ์ รายงานโครงการ คู่มือการใช้งาน การนำเสนองานโดยใช้พาเวอร์พ็อยท์ โบรชัวร์ต่าง ๆ สุนทรพจน์ อีเมลล์ และเอกสารอื่น ๆ ทุกประเภท

บริการรับเขียนบทความ

เรามีบริการรับเขียนงานต่างๆ ได้แก่ เอกสารเชิงธุรกิจ งานที่ต้องใช้ความคิดสรรค์ต่าง ๆ เนื้อหาเว็บไซท์ (เนื้อหาทั่วไปและข้อความเฉพาะสำหรับการทำให้เว็บไซท์ติดอันดับต้น ๆ ในผลลัพธ์ของการค้นหา) บทความ ข้อความสำหรับทำการตลาด ข่าวประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ต่าง ๆ ใบปลิวโฆษณา จดหมายข่าว รายงาน การเขียนโครงการ คู่มือใช้งาน แผนงาน ธุรกิจ การนำเสนองานโดยใช้พาเวอร์พ็อยท์ ประวัติส่วนตัวสำหรับสมัครงาน จดหมายต่าง ๆ อีเมลล์ และเอกสารอื่น ๆ ทุกประเภท

เรียบเรียงข้อความ

บริการเรียบเรียงข้อความหรืองานประเภทต่าง ๆ นั้นจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนซึ่งจะทำให้ภาษาที่ใช้สละสวยขึ้นและได้รูปแบบตามที่คุณต้องการ

บริการพิสูจน์อักษร

บริการพิสูจน์อักษรสำหรับงานของคุณนั้นจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในด้านการสะกดคำ ด้านหลักไวยกรณ์และการใช้ภาษา ซึ่งจะทำให้งานของคุณถูกต้องสมบูรณ์