เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนสอนภาษาอินไซท์ อิงลิช

เราสอนวิชาภาษาอังกฤษและส่งอาจารย์ไปสอนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ที่มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษ

english-for-beginners_1อินไซท์ อิงลิช มีหลักสูตรหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเฉพาะด้านและสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสอบต่าง ๆ และภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับการอาชีพต่าง ๆ เช่น การโรงแรม การพยาบาล การขายและการตลาด เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ที่เราเปิดสอนนั้นเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นและทุกวัยที่มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก

โรงเรียนอินไซท์ อิงลิช มีสาขาอยู่ที่หัวหิน, ชะอำ, กรุงเทพ, และเชียงใหม่ แต่ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของเรา เราสามารถเดินทางไปพบคุณได้และส่งอาจารย์เจ้าของภาษาไปสอนให้กับคุณได้ถึงที่ โดยโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบการทำเวิร์คช็อป (workshop) ซึ่งคุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในแบบที่คุณต้องการ เพราะเราสามารถจัดเวิร์คช็อปให้ตรงตามความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษแบบที่คุณต้องการได้ทุกรูปแบบ

เราใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนการสอนที่เราได้ทดลองใช้และทดสอบแล้วว่าเป็นสื่อที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนภาษาอังกฤษทุกครั้งตรงกับความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เพราะผู้สอนดำเนินการสอนอย่างมืออาชีพ

การเรียนภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ถูกออกแบบให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

English for Beginnersอาจารย์ของเราทุกคน นอกจากจะเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ยังมีความเป็นมืออาชีพ เพราะได้ผ่านการอบรมมาอย่างดีเยี่ยม ในการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกคน นอกจากนั้นอาจารย์ทุกคนยังมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากพวกเขาจบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว พวกเขายังได้ผ่านการอบรม TEFL ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นอีกด้วย

โรงเรียนอินไซท์ อิงลิช มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างวัฒนธรรมฝั่งประเทศตะวันออกและฝั่งประเทศตะวันตก โดยการส่งอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปสอนภาษาอังกฤษให้กับประเทศสมาชิกต่างๆที่มีความต้องการเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนสอนภาษาอินไซท์ อิงลิช เพียงแค่โทรหาเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราสามารถช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้
032 470 681
sue@insightenglish-huahin.com

พัฒนาภาษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558

English for Beginnersเนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงกันจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC) ซึ่งมีเป้าหมายคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกัน ดังนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียนอย่างเสรี เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนั้นคือเป้าหมายหนึ่งที่คนไทยทุกคนควรตระหนักถึง เนื่องจากเมื่อมีการเปิดเสรีแรงงานอย่างเต็มที่ จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะต่าง ๆ ด้านแรงงานจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะว่านายจ้างจะมีทางเลือกในการจ้างงานประชากรอาเซียนที่มีความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศภาษาที่สองหรือสามมากขึ้น พูดได้ว่าคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่า ย่อมได้รับโอกาสในการจ้างงานมากกว่า

ทั้งนี้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากลมากขึ้นนั้น การส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราคนไทยทุกคนควรจะตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองในด้านทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนั้นย่อมใช้เวลาพอสมควร ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น