ยินดีต้อนรับสู่ อินไซท์ อิงลิช

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อินไซท์ อิงลิช

โรงเรียนสอนภาษาอินไซท์ อิงลิช ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและบริการการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราเชื่อว่าไม่มีวิธีไหนที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยการฝึกใช้ภาษาที่ต้องการพัฒนาอย่างจริงจังกับครูเจ้าของภาษา

ผู้ก่อตั้งอินไซท์ อิงลิช มีประสบการณ์ในด้านการสอนภาษามามากกว่า 20 ปี ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนในระดับใด ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง เราก็สามารถจัดออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ อ่านต่อ.

Online Live Class

เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ของ Insight English
ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านหรือที่ทำงาน Online Live Class ของเราผู้เรียนสามารถเรียนกับอาจารย์กับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อทดลองเรียนและรับการประเมินผลการเรียน ฟรี

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

เราสอนวิชาภาษาอังกฤษและส่งอาจารย์ไปสอนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ที่มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษอินไซท์ อิงลิช มีหลักสูตรหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเฉพาะด้านและสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสอบต่าง ๆ และภาษาอังกฤษเฉพาะทางอ่านต่อ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ทุกวันนี้การใช้ภาษาอังกฤษที่ทำงานมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า พนักงานที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีกว่า ย่อมจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า และได้รับความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากกว่า ในขณะนี้ รัฐบาลไทยเองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ที่สอนให้คนไทยฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ
อ่านต่อ

บริการแปลเอกสาร

การแปลเอกสารกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากโลกของเราทุกวันนี้ แคบลงทุกที การแปลเอกสารอย่างถูกต้องนั้นประกอบด้วย

การเรียบเรียงภาษาใหม่และการพิสูจน์อักษร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะต้องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาที่ได้ผ่านการฝึกฝนและการอบรมเป็นอย่างดี เป็นผู้แปลเอกสารนั้น ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
อ่านต่อ